OBWIESZCZENIE z dnia 9 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020, poz.283 z późn.zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie zawiadamia, że została wydana opinia sanitarna  z dnia 9 czerwca 2020r. znak: PSE.NZ.420-21/2020                                      o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                             i opracowania raportu dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla powstającej strefy aktywności gospodarczej w Babicach” kwalifikowane wg §3 ust.1 pkt.81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019,poz.1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Z treścią w/w opinii sanitarnej można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chrzanowie ul. Grzybowskiego 7 .

Data publikacji:  09.06.2020 r.

Data ważności:  13.06.2020 r.

 

Państwowy Powiatowy
 Inspektor Sanitarny
 w Chrzanowie

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel.: (0-32) 623 24 07
fax: (0-32) 623 24 07 w. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie