OBWIESZCZENIE z dnia 10 sierpnia 2020r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020, poz. 256 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020, poz.283 z późn.zm.),

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie zawiadamia, że została wydana opinia sanitarna  z dnia 10 sierpnia 2020r. znak: PSE.NZ.420-25/2020 o warunkowym odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Dan Cake Polonia w Chrzanowie kwalifikowane zgodnie  z §3 ust.2 pkt.2 w związku z §3 ust.1 pkt.54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019,poz.1839)

Z treścią w/w opinii sanitarnej można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chrzanowie ul. Grzybowskiego 7 .

 

Data publikacji:  10.08.2020 r.

Data ważności:   24.08.2020 r.

 

Państwowy Powiatowy
 Inspektor Sanitarny
 w Chrzanowie

 

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel.: (0-32) 623 24 07
fax: (0-32) 623 24 07 w. 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie